05-12-2018

Vacature alert!!

Word jij onze energieke vakleerkracht bewegingsonderwijs? Draag je door het opzetten van het dagelijks bewegen op school bij aan effectiever onderwijs? Ben je een ondernemende en energieke spil die onze school binnen twee jaar verder kan brengen in onze bewegingsdoelen?


Voor een tweejarig project zijn wij, voor 28 uur per week, op zoek naar een


Vakleerkracht bewegingsonderwijs
standplaats Kardinaal Alfrinkschool Emmen

Jij ziet het ontwikkelen en het welbevinden van kinderen als belangrijke opbrengsten in het onderwijs, je pakt kansen en mogelijkheden op, neemt het voortouw en denkt integraal.


Kinderen de maximale ontwikkeling bieden als vanzelfsprekendheid.
Met de inzet van een vakleerkracht bewegingsonderwijs gaan de kinderen niet meer zoals in de huidige situatie een blokuur per week gymmen, maar dagelijks een half uur. De ruimte om school heen is dusdanig dat we daar de mogelijkheden voor hebben. Dagelijks gymmen gaat naar verwachting meer rust in de klas brengen, blije kinderen en een betere concentratie en taakgerichtheid. Lichamelijke beweging stimuleert de cognitieve functies.

Sport en beweging hoort een vanzelfsprekend en integraal onderdeel te zijn van het onderwijs dat erop gericht is leerlingen te kwalificeren (voorbereiden op werk of een vervolgopleiding), te socialiseren (leren omgaan met elkaar) en te vormen (persoonsvorming). Kinderen leren tijdens sport- en spelactiviteiten naast motorische vaardigheden ook gedragsnormen aan, leren samenwerken in een groep, krijgen meer zelfvertrouwen, leren hun leeftijdgenoten respecteren en ontwikkelen verantwoordelijkheid voor en controle op het eigen handelen.

Beweging brengt acute en structurele veranderingen tot stand in de hersenstructuur, die een positief effect hebben op aandacht, concentratie en executieve cognitieve functies zoals planning en besluitvorming. Er zijn aanwijzingen dat bewegen een positieve invloed heeft op onderwijsprestaties.
Wij bieden
- een jaarcontract met optie op verlening met één jaar. Na die periode weten we of we definitief een vakleerkracht willen en kunnen aantrekken;
- de functie is ingeschaald in schaal L10, conform CAO;
- de mogelijkheid om de functie zelf mee vorm te geven en te werken aan je persoonlijke
ontwikkeling en ontplooiing;
- een inspirerende en innovatieve werkomgeving.
Wij vragen
- een afgeronde ALO-opleiding;
- heldere visie op bewegingsonderwijs. Vanuit je visie zien dat sporten en bewegen ook dagelijks kunnen plaatsvinden op het schoolplein en op veldjes in de buurt;
- een koers uit kunnen stippelen en daar effectief en slagvaardig invulling aan kunnen geven;
- een hands-on mentaliteit;
- een onafhankelijk maar doortastende leerkracht die eenvoudig draagvlak creëert.

Ben je geïnteresseerd en herken je je in bovenstaand profiel?
Reageer dan met korte motivatie en curriculum vitae, voor 13 december via kardinaalalfrinkschool@primenius.nl.
Mocht je vragen heb m.b.t. de functie kan je telefonisch contact opnemen met Ilonka Waterloo, directeur, via telefoonnummer 0591-65 86 35 of 06-14 64 39 31.

 


De Kardinaal Alfrinkschool in Emmen is een katholieke basisschool waar leerlingen en ouders onbelemmerd naar binnen kunnen gaan als ware het hun eigen huis. We hebben gemiddeld 310 leerlingen maar door de sfeer voelt de school compacter aan. In ons onderwijs krijgen kinderen in een warme, veilige omgeving een stevige basis om succesvol deel te nemen aan de maatschappij. Ons gepersonaliseerd onderwijs leidt tot creëren, kritisch denken, probleemoplossend zijn en kunnen samenwerken. Het welbevinden van kinderen staat voorop.
De school is een onderdeel van Stichting Primenius, een organisatie voor katholiek primair onderwijs bestaande uit 34 basisscholen, waaronder 1 school voor speciaal basisonderwijs, verspreid over de provincies Groningen en Drenthe.
Bij Primenius is de missie om kwalitatief hoogwaardig, toetsbaar en eigentijds onderwijs te verzorgen voor leerlingen in het primair onderwijs. De ontwikkeling, het opvoeden van kinderen en het principe van een leven lang leren van onze medewerkers staan centraal. Dagelijks zetten onze medewerkers zich met passie in en zorgen ze er voor dat bijna 5000 basisschoolleerlingen zich in een veilige en inspirerende omgeving kunnen ontwikkelen