ICT en 'Leren met een iPad'

iPad aanmelden, schade en bestellen | Primenius

ICT en iPad onderwijs

Om tot gepersonaliseerd leren te komen, maakt onze school gebruik van iPads in het onderwijs. We maken onder andere gebruik van iPads bij rekenen (Rekentuin), spelling, begrijpend lezen (nieuwsbegrip) en Engels. Door gebruik te maken van de iPad als hulpmiddel kunnen kinderen zich de lesstof eigen maken op hun niveau en in hun tempo. De leerkracht heeft hierin veel meer de rol van regisseur dan van lesgever.

Heeft u vragen over de iPad? Lees hier meer over bestellen en schademeldingen.

Over de thuisinstallatie hebben we een handleiding gemaakt. Deze handleiding kunt u hier downloaden.