Schoolbestuur

Raad van Toezicht
Op grond van de statuten van Stichting Primenius is de Raad van Toezicht belast met het houden van een toezicht is:

  1. Toetsen en bevorderen dat het College van Bestuur het doel van de Stichting doelgericht en effectief, doelmatig en efficiënt realiseert;
  2. realiseren van maatschappelijke doelen, die voor de Stichting zijn vastgesteld dan wel door de overheid in wet en regelgeving zijn vastgelegd en voorgeschreven.

De Raad van Toezicht kent een samenstelling die voldoende spreiding van deskundigheden en maatschappelijke achtergronden waarborgt.

Samenstelling Raad van Toezicht:

Mevrouw M.H.M. de Jong

Voorzitter

De heer C.C.W. van den Akker

Lid

Mevrouw A. van den Bosch

Lid

De heer L.M. Dillerop

Lid

Mevrouw H. Brouwer-Kamphuijs

Lid

Mevrouw M.J.G.T. Keurs-Scholte-Albers

Lid

 

College van Bestuur
Het college van Bestuur heeft de volgende samenstelling:

Mevrouw Y.F. de Bruin

Adviseur Personeel en Organisatie

Mevrouw A.M. Hamar de la Brethonière

Management Assistent

Mevrouw M.T. Heidema

P&O-medewerker

Mevrouw T.A. van der Kraan-Meijer

Beleidsadviseur & Communicatie

Mevrouw A.D. Tuin

Medewerker Secretariaat

Mevrouw S. Schippers

Adviseur Personeel en Organisatie

De algehele administratieve en financiële administratie wordt verzorgd door het Onderwijsbureau te Meppel.

MIB
Binnen de Stichting is de Interne Begeleiding (van de leerkrachten) bovenschools georganiseerd d.m.v. Meerschoolse Interne Begeleiders (MIB-er). De coördinator MIB is Sandra Wolken.

ICT
Iedere school heeft een eigen school-ICT-er die zorg draagt voor de schoolse zaken. Bovenschools zijn er 2 ICT-ers aangesteld voor de overkoepelende zaken, te weten Gert Breider voor de onderwijskundige (software) kant en Henk Dekkervoor de hardware kant.