Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). Een MR is te vergelijken met een ondernemingsraad in het bedrijfsleven. In de medezeggenschapsraad zitten vertegenwoordigers van de ouders en van het team. Zij zijn gekozen door de ouders en het team. De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken. In het reglement van de MR is vastgelegd over welke zaken een MR advies- of instemmingsrecht heeft.

In de MR zitten:

Namens de ouders

  • Paul Schokker
  • Esther Ket
  • Inge Stekelenburg

Namens het team

  • Miranda Walstra
  • Annemiek Gerdes
  • Claudia Tempel