Schooladviescommissie

De schooladviescommissie (S.A.C.) is een klankbordgroep voor de directeur, die gevraagd of ongevraagd advies kan/mag geven.             

 Leden:

  • Huub Vlemmix
  • Sandra Drenth
  • Evelien Blanken
  • Linda Spinder
  • Vacature