Ons bestuur heeft twee vertrouwenspersonen. Dit zijn de heer Willem Hulshof en mevrouw Annie Wemer (adres zie hoofdstuk 6)

Als bestuur zijn wij aangesloten bij het Landelijke bureau van de geschillen- en klachtencommissies voor het Katholiek onderwijs (adres zie hoofdstuk 6). De klachtenregeling is in beleidslijn 6.17 opgenomen en staat ook op de website van Primenius.