Over ons

De basisschool: een stuk van je leven

De basisschool is een stuk van je leven. Voor de kinderen en voor u als ouder/verzorger. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind zo’n 8000 uur toe aan de zorg van de leerkrachten van de basisschool. Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Een basisschool kies je dan ook met zorg. Scholen verschillen in werkwijzen, sfeer en resultaten. Scholen hebben verschillende kwaliteiten. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Op deze pagina willen wij u een eerste indruk van onze school geven. Als u meer wilt weten, kunt u altijd langskomen, bellen of mailen.

De school, een plaats voor kinderen
De Kardinaal Alfrinkschool (KAS) ligt in een rustig en groen deel van de wijk Bargeres. De KAS is een katholieke basisschool met respect voor alle gezindten en levensbeschouwingen. We bieden op een opvoedkundig verantwoorde manier onderwijs aan ruim 300 kinderen. De KAS wil een open school zijn waar ouders en kinderen – letterlijk en figuurlijk - onbelemmerd naar binnen kunnen gaan, net als in hun eigen huis. Dit proberen we te bereiken door de bouw en aankleding van de school, door onze omgang met ouders en collega’s en uiteraard met kinderen. Dat laatste, de omgang met kinderen, doen we vanuit een pedagogische houding die gekenmerkt wordt door echtheid, belangstelling voor kinderen en hun leef- en belevingswereld. Het uitgangspunt bij dit alles:

DE SCHOOL IS EEN PLAATS VAN EN VOOR DE KINDEREN, waar natuurlijk wel regels gelden. Basisregelnummer 1: Gebruik je gezonde verstand…..!

De organisatie van de school
Onze school werkt met een onderbouw (groep 1 en 2), een middenbouw (groep 3, 4 en 5) en een bovenbouw (groep 6, 7 en 8). Er wordt gewerkt volgens het principe van het leerstofjaarklassen systeem. Een systeem, waarbij kinderen in groepen van ongeveer dezelfde leeftijd worden ingedeeld en waar zij werken met leerstof die aan hun leeftijd gekoppeld is. Door veel aandacht voor de ontwikkeling van elk kind afzonderlijk, kan het zijn dat een kind aangepaste leerstof krijgt, zodat hij of zij zich goed blijft ontwikkelen.

Contacten met de ouders
De contacten met de ouders zijn divers en in 2 groepen onder te verdelen:

Schriftelijk   

 • De schoolgids
 • Een informatiebulletin (aanhangsel van de schoolgids)
 • De wekelijkse nieuwsbrief
 • De schoolkrant (4x per jaar)
 • Het prikbord

Mondeling    

 • Algemene ouderavond
 • Introductie en/of informatieavonden aan het begin van het schooljaar

Persoonlijke gesprekken

 • Telefonische contacten
 • 10-minutengesprekken
 • Informatieavonden: het vervolgonderwijs, schoolkamp, enz.

Digitaal

 • via de website van onze school

Speciale activiteiten
Buiten het gewone lesprogramma om is er een groot aantal andere activiteiten, waar de kinderen in hun schoolloopbaan aan meedoen: sportdag, slagbaltoernooi, voetbaltoernooi, cultuurmenu (het bezoeken van theater, bioscoop, tentoonstellingen, ateliers en kunstuitingen op school), excursies (naar bedrijven), de nationale voorleeswedstrijd, techniek dag op school, schoolfeest (groep 1 en 2) en schoolreisje (groep 3 en 4). Het schoolkamp van de KAS heeft een lange traditie: al ruim 35 jaar gaan de kinderen vanaf groep 5 vier dagen naar Ameland.

Een afspraak
Heeft u na het lezen van deze informatie behoefte om eens met uw kind bij ons op school te komen kijken, maakt u dan gerust een afspraak met Mark Woltman directeur van de Kardinaal Alfrinkschool. Telefoonnummer: 0591-658635. Hij is gaarne bereid u mondeling het een en ander toe te lichten en u door de school rond te leiden.