Identiteit

Historie en identiteit

De Kardinaal Alfrinkschool (KAS) is een katholieke basisschool. Bij het oprichten van de school is heel bewust gekozen om de school de naam te geven van Kardinaal Alfrink. Nog steeds zijn we trots op die naam. Kardinaal Alfrink was voor grote openheid voor oecumene. Vanuit onze katholieke identiteit is levensbeschouwelijke ontwikkeling een vast onderdeel binnen ons onderwijs. Levensbeschouwing komt binnen onze school naar voren in de vorm van vieringen, de dagstart (met de mogelijkheid tot gebed), kringgesprekken en aandacht voor de sociale omgang. Op onze school leren de kinderen over de wereld van geloven. Daarbij spelen verhalen en gebruiken uit de Bijbel en de kerkelijke traditie een centrale rol. Zo bezoeken we met iedere groep, elk schooljaar een gebedshuis. Dit kan zijn een kerk, synagoog, moskee, etc. De (Bijbel)verhalen vertalen we met de kinderen door naar het leven in onze tijd. Met Trefwoord als methode voor godsdienst/levensbeschouwing vullen we dit in. De feesten uit de katholieke traditie die we vieren krijgen met Trefwoord voorafgaand aan de viering inhoudelijk aandacht. Op onze school ontmoeten leerlingen elkaar echter vanuit verschillende levensbeschouwingen. Wij leren de leerlingen bewust te zijn van deze verschillen en een respectvolle houding te vormen.