Identiteit

Onze school is een katholieke school, waarbij catechese als vast onderdeel op het lesrooster voorkomt. Wij maken hierbij gebruik van Bijbelse verhalen.

Wij willen met het kind verwonderd zijn om alles wat ons omringt.

We willen kinderen bewustmaken van normen en waarden door hen erover te laten nadenken en hen erover te laten praten vanuit hun eigen ervaringen.

Als school willen we open staan voor mensen (los van geloofsovertuigingen) die achter onze doelstelling willen staan.