Missie & Visie

Missie en visie

Missie

Missie van de school In ons onderwijs krijgen kinderen in een warme, veilige omgeving een stevige basis om succesvol deel te nemen aan de maatschappij. Dat onderwijs wordt gegeven met een katholieke grondslag. Ons gepersonaliseerd onderwijs leidt tot creëren, kritisch denken, probleemoplossend zijn en kunnen samenwerken. Het welbevinden van kinderen staat hierbij voorop.

Visie van de school

Onze visie is gebaseerd op vier pijlers:

Stevige basis vanuit welbevinden

Het ontwikkelen van een positief zelfbeeld is voor het kind erg belangrijk om tot leren te komen. Kinderen worden gezien. We leren kinderen redzaam te zijn en respectvol weerbaarheid te tonen.

De opvoeding en begeleiding van kinderen is echter een gezamenlijke verantwoording van ouders/verzorgers en school. De school biedt transparante en open communicatie. Elk kind is uniek en krijgt de mogelijkheid om zich op zijn niveau te ontwikkelen. Bij een stevige basis hoort bij onze school ook dat kinderen goed leren rekenen en de taal toe kunnen passen.

Coöperatief leren

We zetten coöperatief leren in om leerlingen actief te laten deelnemen aan het onderwijsleerproces. Door een actieve rol in te laten nemen bij het ophalen van de voorkennis, de instructie of het verwerken van de leerstof, leren de leerlingen met en van elkaar. Hierdoor begrijpen kinderen de betekenis van de onderwijsleerstof en tevens wordt de betrokkenheid en de basis voor eigenaarschap vergroot.

Bewegen

Hoe jonger iemand met beweging bezig is, hoe meer impact het bewegen heeft op alle ontwikkelingsdomeinen. Door veel, veelzijdig en gevarieerd bewegen leren kinderen hoe ze hun lichaam kunnen gebruiken en motorisch competent te zijn. Dagelijkse voldoende fysieke activiteit is essentieel voor de fysieke en mentale gezondheid van kinderen. Op de Kardinaal Alfrinkschool krijgen alle leerlingen 4 dagen in de week een half uur gym van een vakleerkracht gymnastiek. Deze lessen vinden zowel plaats in de gymzaal, als op het schoolplein.

Lerende organisatie

Onze leerkrachten zijn professionals, die onderwijs op maat kunnen bieden. Om de professionaliteit op het gewenste niveau te houden zitten zij net als de kinderen in een continu leerproces.