Overblijven

De mogelijkheid bestaat uw kind tussen de middag op school te laten overblijven. Voor de groepen 1 t/m 3 wordt het overblijven geregeld door overblijfouders. De overblijfouders ontvangen hiervoor een onkostenvergoeding. Voor de groepen 4 t/m 8 wordt het overblijven geregeld door de leerkrachten, terwijl één van de  overblijfcoördinatoren voor de financiële afwikkeling zorgt. Betaling voor het overblijven in groep 1 t/m 8 wordt geregeld middels een 10- of 20 strippenkaart, resp. € 15,00 en € 25,00.  De strippenkaart blijft in het beheer van de overblijfouders. Wanneer de kaart vol is krijgt uw kind een briefje mee naar huis. Als uw kind incidenteel overblijft dan kunt u € 2,50 in een envelop doen met daarop de naam van uw kind en deze ’s morgens aan de leerkracht geven. Bij nabetaling wordt € 3,00 in rekening gebracht. De coördinatoren van het overblijven voor groep 1 t/m 8 zijn: Harold Bakker, Christina Grooten,  Lenda Elzinga en Anouk de Jong. Het laten overblijven van uw kind(eren) is in principe alleen bedoeld voor ouders/verzorgers die bijvoorbeeld allebei werken of door omstandigheden een keer niet thuis kunnen zijn tussen de middag en geen opvang thuis kunnen regelen.