BSO & Voorschool

Sinds 1 mei 2014 is er een Buitenschoolse Opvang (BSO) aan onze school gekoppeld. BSO "De Kaskrakers" valt onder de stichting Tamariki,  kinderopvang van de Stichting Primenius.

Buitenschoolse opvang
Sinds 1 mei 2014 is er een samenwerking met Buitenschoolse Opvang (BSO) “De Kaskrakers”.  BSO "De Kaskrakers" valt onder de stichting Tamariki, de stichting kinderopvang van Primenius. 

Voorschool

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Voorschool (2,5 tot 4 jaar).

We werken samen met een kinderopvangorganisatie in het gebouw van de school: Voorschool Kardinaal Alfrinkschool.

Kinderen van 2,5 tot 4 jaar kunnen zich bij ons ontwikkelen op een speelse manier. Ze leren spelen met leeftijdsgenootjes in een veilige en rijke omgeving. Doordat de voorschool  in een basisschool is de overgang naar groep 1 minder groot. Ook bieden wij door de nauwe samenwerking een doorgaand ontwikkellijn. De kinderen kennen de school, de omgeving en de leraren. Spelen is voor kinderen niet alleen een manier om zich te uiten, maar ook de manier om te leren en zich te ontwikkelen. Een rustige ongedwongen sfeer is een voorwaarde voor kinderen om tot spel en ontwikkeling te komen. Door mee te doen met de groep leren peuters razendsnel belangrijke (sociale) vaardigheden aan. Een kind dat spelervating opdoet op de voorschool kan met meer zelfvertrouwen beginnen aan de basisschool.  Met behulp van het VVE programma Uk & Puk worden de activiteiten gestructureerd aangeboden en bestrijken het gehele brede terrein van de ontwikkeling van peuters.  Naast de stimulering van de taalontwikkeling wordt met behulp van uitdagende activiteiten veel aandacht besteed aan de rekenvaardigheid, de motoriek, sociale vaardigheden en normen en waarden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met school of via www.tamariki.nl