GGD

Op de basisschool valt uw kind onder de zorg van de sector Jeugdgezondheidszorg van de GGD Drenthe. De JGZ-medewerkers hebben tijdens de basisschoolperiode een aantal malen contact met uw kind en eventueel met u als ouder of verzorger.  Het standaardprogramma bestaat uit een onderzoek in groep 2 en in groep 7, en vindt plaats in de school. Dit preventief gezondheidsonderzoek wordt uitgevoerd door de assistente JGZ.  Bij het onderzoek wordt een aantal lichamelijke aspecten bekeken, daarnaast wordt er aandacht besteed aan de ontwikkeling van het kind in de brede zin van het woord. Per groep kan de inhoud van het onderzoek verschillen. Voor de duidelijkheid: tijdens het onderzoek worden geen inentingen gegeven.  Tenzij u bezwaar heeft, bent u niet bij het onderzoek aanwezig. Wel wordt u op de hoogte gesteld wanneer het onderzoek bij uw kind plaats vindt. Na afloop van het onderzoek bespreekt de JGZ-medewerker de bevindingen die voor het functioneren van uw kind op school van belang zijn, met de leerkracht, mits de ouders daarvoor toestemming hebben gegeven. De jeugdarts en de verpleegkundige houden ook spreekuur bij ons op school. Ouders en leerkrachten kunnen zelf ook een afspraak maken voor het spreekuur. Dit spreekuur is bedoeld voor alle kinderen van de basisschool. Vragen over gezicht-, gehoor- en groeiproblemen, ontwikkelingsproblemen, gedrag en chronische ziektes kunt u met de jeugdarts bespreken. De jeugdverpleegkundige kan u helpen bij vragen rondom opvoeding, psychosociale problemen, overgewicht, voeding en zindelijkheid. Bij spraak/taalproblemen kan de logopediste worden ingezet.

Als u zelf aanleiding ziet voor een afspraak kunt u er altijd terecht. U kunt zich aanmelden voor het spreekuur via het volgende telefoonnummer; 0591-656573 of via het mailadres; Jgz.emmen@ggddrenthe.nl.