Logopedie

In de groepen 1 en 2 vindt regelmatig een screening door de logopedist plaats. Dit gebeurt op school. Vooraf wordt er toestemming gevraagd om uw kind te mogen zien.