Oudertevredenheidsonderzoek

In april 2017 is op school een oudertevredenheidsonderzoek afgenomen. Ook kregen de leerlingen de gelegenheid om hun mening over het onderwijs en de school in te vullen in een leerling tevredenheidpeiling.

De uitslag van dit onderzoek kunt u bekijken via de PDF.