Voorschool

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Voorschool (2,5 tot 4 jaar). We werken samen met een kinderopvangorganisatie in het gebouw van de school. Met Voorschool Kardinaal Alfrinksschool.

 

Kinderen van 2,5 tot 4 jaar kunnen zich bij ons ontwikkelen op een speelse manier. Ze leren spelen met leeftijdsgenootjes in een veilige en rijke omgeving. Doordat de voorschool gevestigd is in basisschool Kardinaal Alfrinkschool, is de overgang naar groep 1 minder groot. Ook bieden wij een doorgaand ontwikkellijn door de nauwe samenwerking. De kinderen kennen de school, de omgeving en leraren immers al. Spelen is voor kinderen niet alleen een manier om zich te uiten, maar ook de manier om te leren en zich te ontwikkelen. Een rustige ongedwongen sfeer is een voorwaarde voor kinderen om tot spel en ontwikkeling te komen. Door mee te doen met de groep leren peuters razendsnel belangrijke (sociale) vaardigheden aan. Een kind dat spelervaring opdoet op de peuteropvang, kan met meer zelfvertrouwen beginnen aan de basisschool. Met behulp van het VVE programma Uk&Puk worden de activiteiten gestructureerd aangeboden en bestrijken het gehele brede terrein van de ontwikkeling van de peuters. Naast de stimulering van de taalontwikkeling wordt met behulp van uitdagende activiteiten veel aandacht besteed aan de rekenvaardigheid, de motoriek, sociale vaardigheden en normen en waarden.

Voor vragen over Tamariki kunt u contact opnemen met school of www.tamariki.nl